TEHNIKA SLAGALICE U 10 KORAKA

Tehnika slagalice je metoda kooperativnog učenja koja počiva na radu, saradnji i međusobnoj zavisnosti učenika u baznim i ekspertskim grupama.

Kooperativno učenje se smatra najstarijim vidom učenja u grupama u okviru kojeg učenici i nastavnik, i sami učenici međusobno sarađuju tokom procesa učenja. Stari Jevreji su grupisali dečake pri izučavanju svete knjige Talmud, dok je rimski filozof Seneka kooperativno učenje zastupao rečenicom „Ko poučava, tada i uči“ („Qui Docet Discet”). Savremena istorija razvoj kooperativnog učenja prati nakog završetka Drugog svetskog rata. Teorijske osnove ove vrste grupnog rada zasnovane na međusobnom poučavanju između članova grupe postavili su Dojč, Djuji i Levin, dok su Džonson i Džonson četiri decenije proveli izučavajući efekte kooperativog učenja na svim nivoima obrazovnog procesa.

Slagalicu je sedamdesetih godina prošlog veka  u škole uveo Eliot Aronson, profesor socijalne psihologije, angažovan od strane vlade Teksasa, sa ciljem pronalaska rešenja za smanjenje neprijateljstva koje vladalo između etničkh grupa u učionicama.

Organizacija časa po sistemu tehnike slagalice je vrlo jednostavno i može se realizovati u deset jednostavnih koraka.

PRVI KORAK: Podelite odeljenje u grupe od 4 do 6 članova.

Grupe se formiraju na osnovu teme koju nastavnik bira i podtema tj. zadataka koje pravi na osnovu teme. Formirane grupe su heterogene po polu, etničkoj pripadnosti i postignućima iz datog predmeta. Ovako formirane grupe se zovu bazne grupe. Istraživanja su pokazala da će učenik sa najslabijim postignućima najbrže učiti i napredovati, dok će polna i etnička različitost doprineti interakciji.

DRUGI KORAK: Odredite lidera za svaku baznu grupu.

Lider ili vođa grupe je najodgovorniji ili najzreliji član bazne grupe. Njegova uloga je važna na kraju procesa učenja.

TREĆI KORAK: Podelite temu na 4 do 6 segmenata.

Podelite temu na 4 do 6 segmenata u zavisnosti od broja članova u baznj grupi i napravite zadatak ili osmislite zaduženje za svakog člana grupe.

ČETVRTI KORAK: Podelite učenicima njihove zadatke ili zaduženja.

Kada ste osmislili zadatke i zaduženja, podelite ih učenicima prema njihovim postignućima ili ukoliko već duže vremena radite po tehnici slagalice dopustite učenicima da odaberu svoj zadatak na osnovu interesvanja i postignuća.

PETI KORAK: Dajte učenicima vreme da pročitaju i analiziraju svoje zadatke ili zaduženja.

Odvojte dovoljno vremena od časa da učenici urade ovaj korak. Važno je da svaki od učenika shvati svoj zadatak i zaduženje.

ŠESTI KORAK: Formirajte ekspertske grupe

Ekspertske grupe čine učenici koji realizuju isti zadatak, to su učenici koji izlaze iz raličitih baznih grupa i formiraju novu grupu. Nakon toga dajte učenicima dovoljno vremena da unutar ekspertske grupe reše svoj zadatak. U ekspertskoj grupi učenici pri realizaciji zadatka međusobno sarađuju, komuniciraju, objašnjavaju jedni drugima, prenose informacije i diskutuju, ali i smišljaju plan kako će svoj deo zadatka preneti ostalim članovima bazne grupe pri povratku u istu.

SEDMI KORAK: Vratite učenike u bazne grupe

OSMI KORAK: Pitajte svakog učenika bazne grupe da prezentuje svoj deo zadatka

Tokom prezetovanja ohrabrite ostale učenike bazne grupe da postavljaju pitanja. Na ovaj način svaki član bazne grupe prvo poučava jer prezetuje svoj zadatak, a zatim je i poučavan jer od drugog člana uči o njegovom zadatku. Pri povratku pojedinci moraju da sarađuju da bi zajednički došli do rešenja unapred zadatkog problema.

Preuzeto sa: https://learningcurrents.weebly.com/the-jigsaw-method.html

DEVETI KORAK: Budite uz grupu da možete da vršite opservaciju procesa

Ukoliko neka bazna grupa ima problem sa ponašanjem učenika intervenišite. Učenici unutar grupe ne bi trebali da dominiraju već da budu jednako eksponirani u radu bazne grupe, ohrabrite učenike sa slabijim postignućima, pomozite im da razviju samopouzdanje. Takođe, šapatom možete sugerisati lideru grupe da uradi isto ili opomene učenika koji remeti rad grupe. A ovaj način obučavate lidera da interveniše u skladu sa situacijom.

DESETI KORAK: Izvršite proveru stečenog znanja

Prvi put kada primenjujete tehniku slagalice dajte kviz, a vremenom uvedite različite metode za proveru ishoda i stečenog znanja. Na ovaj način će učenici shvatiti da se nisu igrali, već zaista učili i shvatiće važnost rada i doprinosa svakog od članova grupe njihovom individualno postignuću, kao i postignuću grupe.

Kroz rad u slagalici učeje postaje programirano i smišljeno za svakog pojedinca u procesu učenja. Učenici su primorani da ulažu napor u  realizaciji socijalnih odnosa i ponašanja tokom učenja, dok u potrazi za mogućim rešenjima, razmenjuju informacije i proširuju svoje razumevanje predmeta.Dva su ključna elementa za uspešno funkcionsanje tehnike slagalice, prvi je grupni cilj, a drugi individualna odgovornost učenika.  Grupni cilj mogu biti dodatni bodovi za ocenu, ili bilo šta što će u tom trenutku biti pokretač motivacije učenika. Individualna odgovornost povećava uspešnost grupe, vrlo je važno da učenici vremenom shvate značaj svog doprinosa radu grupe.

Brojna istraživanja, sprovedena u svim delovima sveta u proteklih pet decenija potvrđuju pozitivne efekte pri realizaciji tehnike slagalice u okviru nastavnog procesa. Nesumljivo najbitniji benefit je nestanak takmičarskih odnosa između učenika u učionici, razvoj socijalnih odnosa, a nakon toga porast motivacije i postignuća kod učenika.

Tekst je objavljen i na Školskom portalu.https://www.skolskiportal.rs/clanci/2772-tehnika-slagalice-u-deset-koraka

Leave a Reply

Your email address will not be published.