International Civic and Citizenship Education Study 2022

Šta je ICCS 2022?

ICCS je najveća međunarodna studija o građanskom obrazovanju učenika. Istraživanje daje značajan doprinos našem znanju o doprinosu građanskog obrazovanju u školama i načinu pripreme mladih ljudi u različitim zemljama za aktivno učešće u građanskoj zajednici i društvu.

Zbog pojave novih izazova koji su evidentni u današnjem svetu, studija ima za cilj da otkrije spremnost učenika da učestvuju u globalnom razvoju građanskog društva,  razvoju održivosti životne sredine, socijalnim interakcijama u školi, upotrebi novih društvenih medija za građanski angažman i upotrebi digitalnih komunikacija, učešću u aktivnostima koje donose migracije i  kulturalna raznolikost.

Učestvovanje u ICCS-u pruža zemljama pouzdane, uporedne podatke koji pomažu u oblikovanju obrazovnih politika u ovim kritičnim oblastima.

ICCS 2022 će izveštava o praksama podučavanja učenika, tehnikama upravljanja odeljenjem, školom,   klimom u školi i drugim faktorima koji se odnose na znanja i stavove u oblasti građanskog obrazovanja.

Republika Srbija, kao jedna od članica IEA prvi put učestvuje u  ICCS istraživanju. Istraživanje se sprovodi u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanje.

Uzorak u istraživanju čine učenici osmog razred.

Ko sprovodi ICCS 2022?

Međunarodna asocijacija za vrednovanje postignuća u obrazovanju  (International Association for the Evaluation of Educational Achievement-IEA) osnovana je 1958.godine sa ciljem da prati napredak i postignuća učenika u obrazovnim sistemima širom sveta, te da upoređujući informacije dobijene u istraživanjima doprinese unapređenju obrazovnih politika .

Članovi IEA su vladine istraživačke institucije preko 60 zemalja  širom sveta, naučnici i analitičari koji rade na  proceni, razumevanju i unapređenju oko 100 obrazovnih sistema  širom sveta.

Istraživanja agencije IEA koja se sprovode širom sveta:

– TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)- istraživanje o postignućima učenika 4. razreda osnovne škole iz oblasti matematike i nauke

 -PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)- istraživanje o čitalačkoj pismenosti učenika 4. razreda osnovne škole

-ICCS (International Civic and Citizenship Education Study)- istraživanje o građanskom obrazovanju, kompetencijama i spremnosti za učešće u građanskom društvu

– REDS (Responses to Educational Disruption Survey)- novopokrenuto istraživanje o uticaju virusa COVID19 na učenje i obrazovna postignuća u sistemima pogođenim novonastalom situacijom.

 -21CS MAP (21st Century Skills Mapping) – istraživanje o razvoju veština za 21. veka- kritičko mišljenje, komunikacija, kreativno mišljenje, međupredmetne i međukulturalne kompetencije.

 -CIVED (Civic Education Study) – najveće do sada sprovedeno istraživanje na svetskom nivou o građanskom obrazovanju, domenu demokratije, građanstva, nacionalnog identiteta, socijalne kohezije i različitosti.

-SITES (Second Information Technology in Education Study) – istraživanje o informaciono-komnikaciono-tehnološkim kompetencijama učenika i njihovim upotrebama u oblasti matematike i nauke.

-TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics) – istraživanje o nastavnim programima i usavršavanjima nastavnika matematike širom sveta.

Mapa zemalja širom sveta koje učestvuju u međunarodnim istraživanjima

Pilot istraživanje ICCS 2022

 Jedan od koraka u okviru ICCS 2022 je pilot istraživanje u kojem učestvuju:

-32 škole (jedna od njih je OŠ “J.J. Zmaj” iz Sremske Mitrovice sa dva odeljenja osmog razreda)

-65 odeljenja (odeljenja VIII-2 VIII-4)

-oko 1.400 učenika i oko 480 nastavnika

Probno istraživanje je realizovano od 16. do 30. novembra 2020. godine (u OŠ “J.J. Zmaj” testiranje će biti realizovano 20.novembra) uz poštovanje svih mera propisanim uslovima pandemije COVID -19 virusa. Školski koordinator za međunarodni projekat ICCS 2022 je Branislava Blajvaz.

Sertifikat za učešće u međunarodnom projektu ICCS 2022.

Nakon testiranja naših učenika, upitnici su poslati u Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a nakon toga prosleđeni IEA.

Rezultati probnog testiranja će nakndano biti poznati i prezentovani.

Zahvalnica za učešće u pilot projektu ICCS 2022

IMO SAMIT DOBRIH IDEJA 2020

Poslednja četvrtina školske 2019/20. godine stavila je naš obrazovni sistem pred velik izazov-realizaciju i razvoj nastave tj. učenja na daljinu tokom pandemije virusa COVID-19.

Prema američkoj Asocijaciji za učenje na daljinu pojam učenja na daljinu definiše se kao “dostizanje znanja i veština kroz dostavljene informacije i uputstva, primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu”.

Kako su se realizatori nastavnog procesa snalazili tokom realizacije nastave u vanrednom stanju, da li su i sami izučavali i primenjivali nove alate, razvijali i usavršavali kretativne ideje i nesvesno radili na svom stručnom usavršavanju govore mnogobrojna istraživanja koja su pokrenuta u ovom period.

Institut za moderno obrazovanje je krajem avgusta 2020. godine skupio velik broj entuzijasta-nastavnika koji su bili voljni da podele stečena znanja i iskustva I kreira program aktivnosti koji će pomoći nastavnicima da pronađu nove ideje unaprede svoj način rada kako u online i hibridnoj nastavi. Rezultat je  bio IMO samit dobrih ideja 2020.

Slika preuzeta sa sajta www.institut.edu.rs

Samit dobrih ideja je predstavljen kao trodnevna obuka nastavnika održana od 04.-06. septembra 2020. godine u novim uslovima – online, u vidu celodnevnih vebinara koji su sastavljeni od predavanja koja su edukatori snimili u svojim domovima.

Slika preuzeta sa sajta www.institut.edu.rs

Kao jedan od predavača na IMO samitu dobrih ideja, dobila sam svojih “5 minuta online slave” i mogućnost da sa kolegama podelim stečeno znanje, iskustvo i ideje za korišćenje aplikacije Wordwall realizujući predavanje “Tri klika do Interaktivne igre koju možete igrati na više načina”.

Wordwall se može koristiti za kreiranje interaktivnih i štampanih aktivnosti. Većina šablona dostupna je obe verzije.

Interaktivni sadržaji mogu se igrati na bilo kom uređaju sa pristupom internetu, poput računara, tableta, telefona ili interaktivne table za pisanje. Mogu se igrati individualno od strane učenika ili pred razredom uz vođstvo nastavnika sa učenicima koji se smenjuju.

Radne listove možete direktno odštampati ili preuzeti kao PDF datoteke, oni se mogu koristiti kao prateći materijali interaktivnim ili kao samostalne aktivnosti.

Više o samom alatu možete pročitati na stranici radioactivedragons.rs/

Pripremajući se za predavanje, nesvesno sam svoja predavanja unapredila izučavajući aplikaciju ZOOM i delimično se pripremila za hibridnu nastavu koja nas čeka od septembra školske 2020/21. godine

…a koliko će nam sve aplikacije, alati, kreativnost I trud pomoći da decu zainteresujemo za nov način nastave ostaje da vidimo!