Šta je samopouzdanje?

Da li smem da se javim da odgovaram? Imam li hrabrosti da održim predavanje na seminaru? Da li mogu da stanem ispred kamere i sa najvećim osmehom pričam o našim postignućima? Da li mogu sa sigurnošću da odem na intervju za novi posao? Imam li smelosti da iznesem novi komad odeće iz ormana? Smem li da joj kažem šta zaista mislim? Imam li dovoljno samopouzdanja da tom dečku kažem da mi se dopada?

Da, jer sam gradio/la svoje samopouzdanje duži vremenski period.

Odgovor na sva prethodno postavljena pitanja krije se u složenici samopouzdanje, dakle pouzdanje u samoga sebe ili vera u samoga sebe.

Formira se na osnovu našeg pozitivnog vrednovanja sopstvenog bića i ličnosti. Samopouzdanje je „merilo“ koje pokazuje koliko poštujemo svoje dobre osobine, vrline i vrednosti, koliko cenimo ono što jesmo.

Britanski književnik Samjuel Džonson navodi da je “Samopouzdanje prvi uslov za velike poduhvate”.

Dakle prvi uslov imamo svi. Kako? Gde se gubi?

Da li ste videli malu bebu ili dete koje odustaje u pokušaju da napravi prve korake, dohvati igračku, njen strah prilikom opipavanja nepoznatih površina i predmeta, otkrivanju nepoznatog sveta? Niste.

Velik broj psihologa tvrdi da je samopouzdanje urođeno, a da se strahovi uče i razvijaju iskustvom i odrastanjem, te da oni, društvene norme i stege negativno utiču na samopouzdanje.

Realizujući jednu od aktvnosti za razvoj samopoudanja učenicima smo zadavali da napišu ili nacrtaju situacije u kojima imaju samopouzdanje. Dečiji crteži su bili prepuni pobedničkih postolja, pehara, medalja, neki su navodili svoje najveće uspehe na takmičenjima, crtali čiča Gliše koji drže kontrolne zadatke sa peticama.

Retki su nacrtali da su bili dovoljno sigurni u sebe kada su naučili da plivaju, ili nasmejali svojom šalom celo društvo…

Da li onda deca grade samopouzdanje na osnovu potvrde okoline i nas odraslih koji smo postavili pravila ponašanja, uslove i pravila na takmičenjima i konkursima? Da li je ovo i potvrda vrednosti i skretanje pažnje na sebe? Sigurno DA.

Još jedan od važnih faktora koji mogu pozitivno i negativno da utiču na samopouzdanje je okolina i potvrda uspeha. Srećna okolnost svih nas, jeste to da je samopouzdanje trenutno stanje, ili promenljiva kategorija koja je usmerena ka budućosti i koja može da se vežba i gradi.

Vrlo često u učionici može da se primeti nedostatak samopouzdanja kod učenika, upravo zbog toga se mogu reliazovati radionice, kratke aktivnosti ili primenjivati tehnike koje pomažu razvoju samopouzdanja.

Aktivnost 1: Napiši svojih 5 kvaliteta. Neka učenici pročitaju svoje zapise, diskutujte o prepoznavanju kvaliteta sa njima.

Aktivnost 2: Pogodi reč. Upoznajte učenike sa instrukcijama ove aktivnosti.Učenici dobrovoljci izvlače prethodno pripremljene papiriće sa osobinom koju je potrebno da predstave pantomimom ili objasne rečima bez korišćeja sinonima ili korena reči. Ostali učenici pogađaju osobinu/reč. Predložene reči: energičan, istrajan, precizan, kreativan, detaljan…

Aktivnost 3: Kartice samopuzdanja-osnaživanje samopouzdanja. Podelite učenike u 2 grupe. Potrebno je da se učenici poznaju. Potrebno je pripremiti setove kartica sa svim osobinama. Svaki učenik dobija karticu sa svim osobinama i upoznaje se njima. Nakon toga formirate parove, a svaki učenik bira osobinu za svog para, za koju misli da mu pristaje i da mu potrebno je da mu objasni zašto to misli. Osobine mogu da se ponavljaju, ali objašnjenja treba da budu drugačija. Pitajte ih zašto smatraju da baš ta osobina odgovara njihovom paru.

Siguran/naAmbiciozan/naZabavan/na
Pažljiv/vaHrabar/raSpreman/na
Detaljan/naKreativan/naEnergičan/na
PerfekcionistaOdlučan/naUporan/na
Istrajan/naOptimstičan/naLjubazan/na
Tačan/naSmiren/naUredan/na
Precizan/naOsećajan/naStrpljiv/a
Jak/kaSpontan/naSaosećajan/na
Mudar/raTolerantan/na 
Set osobina potrebnih za karticu.

Aktivnost 4: Stikeri u boji. Podeliti učenicima stikere u boji. Na stikere beleže odgovore na pitaja:

  1. Šta smatraš svojim najvećim kvalitetima?
  2. Da li proslavljate uspehe? Da li im se radujete?
  3. Da li imate strah od neuspeha?
  4. U kojim situacijama imate visoko samopouzdanje?

Ovo su samo ideje…

Predložene aktivnosti realizovane su drugog dana projekta Pokrajinskog sekretarijata za obrazovaje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice Vojvodine „Obuka talentovanih đaka“ koji se sad već tradicionalno organizuje na Andrevlju. Tokom šestodnevnog boravka na Andrevlju najuspešniji učenici iz oblasti nauke, tehnike i tehnologije, sporta i umetnosti učestvovali su nizu radionica, posetili su Kampus Univerziteta u Novom Sadu, obišli znamenitosti ovog Sada i Sremskih Karlovaca, ali i uživali u koncertu operske pevačice, gostovanju glumca i etnologa. Pored obrazovnog cilja, organizatori projekta su želeli da talentovane učenike nagrade za njihov rad, uspeh i doprinos dobroj reputaciji škole iz koje dolaze.

Leave a Reply

Your email address will not be published.