Nekoliko pitanja o radijaciji

Na početku realizacije projekta „Nuklearna fizika u očima osmaka“ interesovao nas je nivo informisanosti učenika o radijaciji, njihovom mogućem kontaktu sa istom i strahovima od iste.

Učenici su popunili anketu sastavljenu od 7 pitanja za 5 minuta, a ostatak časa smo proveli diskutujući o radijaciji.

U anketi je učestvovalo 59 od 65 učenika 3 odeljenja osmog razreda koji su bili obuhvaćeni projektom (to su učenici koji su tog dana u školi imali mobilni telefon).

Pogledajte odgovore koje su učenici dali na početku i na kraju istraživanja oblasti Elementi atomske i nuklearne fizike u osmom razredu.

Da li treba da nas zabrine stav učenika “to je naša svakodnevnica” ili od ovog procenta učenika možemo obrazovati ljude koji će svesno znati da je radijacija vekovima unazad oko nas i treba da što više koristimo njenu benefit?
Zanimljivo je da sam jednom prilikom na časovima nuklearne fizike u osmom razredu čula i rečenicu “X-zraci postoje samo u filmovima”…da, verovali ili ne dete je i to izgovorilo. Danas sam srećna što sedam generacija posle moji učenici znaju da rendgensko snimanje ruke pre svega treba da bude doživljaj u tom trenutku, ne i briga da će zbog X-zraka umreti…
O Černobilju su mnogo priča, o Fukušimi koja je nuklearna katastrofa koja je vremenski bliža učenicima koji sede u školskim klupama ne. Skrenite deci pažnju da je i to značajna nuklearna katastrofa.
Ovo je bio odgovor koji nismo očekivali, ali krenuli smo od osnovnih informacija i došli do RA gasa kojeg ima i ispod tla našeg grada.

Nekoliko nedelja kasnije, dobili smo nove rezultate koji su pokazali da je cilj projekta da se podigne nivo informisanosti i svesti učenika o radijaciji uopšteno, prisustvu i uticaju radona na kvalitet života ljudi i zdravlje čoveka ostvaren.

U završnoj anketi je učestvovalo svih 65 učenika tri odeljenja osmog razreda u kojima je realizovan projekat.

Na kraju, zastanite i razmislite da li silne projekte o ekologiji i održanju životne sredine možete da modifikujete pa da u celu priču uključite i radijaciju…

Leave a Reply

Your email address will not be published.