Are we mobile phone addicts?

Po definiciji mobilni telefon je elekrični uređaj koji se koristi za komunikaciju na velikim udaljenostima.

Ukoliko pogledamo unazad, prve korake u razvoju telefonije generalno, postavio je Aleksandar Bel, patentiravši mobilni telefon 1876.godine, no prve korake u mobilnoj telefoniji načinio je Čarls Stivenson, uspostavivši telefonsku vezu sa svetionicima kilometrima udaljenim od kopna. Već 1926.godine voz od Berlina do Hamburga je koristio mobilnu vezu sa želežničkom centralom. Tokom ratnog perioda mobilna telefonija je korišćena za bezbednost kako putničkog tako i vojnog avio saobraćaja. Zanimljiv je razvoj ovog gedžeta nakon rata, kompanija Erikson je tržištu ponudila mobilni telefon težak 40kg, zatim su na scenu stupili Toki-Voki i čuvena Motorola…nakon toga su se nizali modeli sa manjom masom i boljim karakteristikama, dostupni svima na tržištu.

Ušavši u svakodnevnu upotrebu, električni uređaji koje koristimo povećavaju elektromagnetno polje koje nas okružuje. Istraživanja su pokazala da se elektromagnetno polje na svake četiri godine učetvorostuči, a da se od perioda Drugog svetskog rata povećalo sto puta.

Postavlja se pitanje da li je mobilni telefon, kao jedan od najvećih darova čovečanstvu i nezamenljiv deo naših života, zaista korisna stvar ili postoji i neko štetno delovanje?

Ideja ovog eTwinning projekta je da okupi grupu učenika koji će istražiti ovu temu, a nakon toga će svoje zaključke i stavove izneti na tribini koja će naknadno biti organizovana.

U okviru međunarodnog eTwinning projekta “Are we mobile phone addicts?” učestvovalo je preko 40 učenika Osnovne škole “Jovan Jovanvić Zmaj”,koji su se tokom realizacije projektnih aktivnosti družili sa drugarima iz Bačke Palanke, Kovačice, Beograda, Rume, Turske , Rumunije i Ukrajine.Pre realizacije aktivnosti vezanih za istraživanje elektromagnetnih talasa i mobilnih telefona, škole su predstavile svoje gradove i države kroz promotivne filmove

U okviru projektnih zadataka učenici su bili podeljeni u tri grupe tokom istraživanja.

Pre početka istraživanja učenici su popunili online upitnik “Šta znam o zračenju?” na osnovu kojeg su dobili zadatak da istraže nastanak elektromagnetnog zračenja, elektromagnetni spektar, delovanje različitih elektromagnetnih talasa na organizam i sve odgovore “zapišu ” na Padlet. Koristeći aplikaciju ElectroSmart učenici su merili jačinu elektromagnetnog zračenja emitovanog od strane Wi Fi uređaja, mobilnih mreža u školi i kod kuće

Druga grupa je za zadatak imala da istraži kako mobilni telefon funkcioniše i da napravi ThingLink “Delovi mobilnog telefona”. https://www.thinglink.com/scene/1185478364316565507

Pored istraživanja o mobilnim telefonima, učenici su trebali da pronađu statističke podatke o broju mobilnih telefona u svetu i FunFacts o ovo gedžtu

.https://www.thinglink.com/scene/1146169300164280322

Treća grupa je za zadatak imala da istraži delovanje elektromagnetnog zračenja na živi organizam. Pored podataka o biološkom delovanju, učenici su se dotakli i teme zavisnosti od mobilnog telefona i upoznali sa nomofobijom i telenofobijom. Da bi osvestili svoju zavisnost od mobilnog telefona jedan deo učenika koji su učestvovali u projektu se odrekao mobilnog telefona na jedan školski dan. Tom prilikom su ih podržali i nastavnici škole i direktor. Kako smo preživeli ovaj školski dan, znamo samo mi…

Nakon realizacije svoh projektnih aktivnosti, učenici su se okupili i prezentovali svoja istraživanja, razmenili informacije i iskustva do kojih su došli tokom rada na projektu .

https://drive.google.com/drive/folders/1ezUZvKPUrY0WrmVUiYGRCrME6ZksWGhT

Bilo je ovo još jedno zanimljivo istraživačko iskustvo za sve nas!

Leave a Reply

Your email address will not be published.