International Civic and Citizenship Education Study 2022

Šta je ICCS 2022?

ICCS je najveća međunarodna studija o građanskom obrazovanju učenika. Istraživanje daje značajan doprinos našem znanju o doprinosu građanskog obrazovanju u školama i načinu pripreme mladih ljudi u različitim zemljama za aktivno učešće u građanskoj zajednici i društvu.

Zbog pojave novih izazova koji su evidentni u današnjem svetu, studija ima za cilj da otkrije spremnost učenika da učestvuju u globalnom razvoju građanskog društva,  razvoju održivosti životne sredine, socijalnim interakcijama u školi, upotrebi novih društvenih medija za građanski angažman i upotrebi digitalnih komunikacija, učešću u aktivnostima koje donose migracije i  kulturalna raznolikost.

Učestvovanje u ICCS-u pruža zemljama pouzdane, uporedne podatke koji pomažu u oblikovanju obrazovnih politika u ovim kritičnim oblastima.

ICCS 2022 će izveštava o praksama podučavanja učenika, tehnikama upravljanja odeljenjem, školom,   klimom u školi i drugim faktorima koji se odnose na znanja i stavove u oblasti građanskog obrazovanja.

Republika Srbija, kao jedna od članica IEA prvi put učestvuje u  ICCS istraživanju. Istraživanje se sprovodi u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanje.

Uzorak u istraživanju čine učenici osmog razred.

Ko sprovodi ICCS 2022?

Međunarodna asocijacija za vrednovanje postignuća u obrazovanju  (International Association for the Evaluation of Educational Achievement-IEA) osnovana je 1958.godine sa ciljem da prati napredak i postignuća učenika u obrazovnim sistemima širom sveta, te da upoređujući informacije dobijene u istraživanjima doprinese unapređenju obrazovnih politika .

Članovi IEA su vladine istraživačke institucije preko 60 zemalja  širom sveta, naučnici i analitičari koji rade na  proceni, razumevanju i unapređenju oko 100 obrazovnih sistema  širom sveta.

Istraživanja agencije IEA koja se sprovode širom sveta:

– TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)- istraživanje o postignućima učenika 4. razreda osnovne škole iz oblasti matematike i nauke

 -PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)- istraživanje o čitalačkoj pismenosti učenika 4. razreda osnovne škole

-ICCS (International Civic and Citizenship Education Study)- istraživanje o građanskom obrazovanju, kompetencijama i spremnosti za učešće u građanskom društvu

– REDS (Responses to Educational Disruption Survey)- novopokrenuto istraživanje o uticaju virusa COVID19 na učenje i obrazovna postignuća u sistemima pogođenim novonastalom situacijom.

 -21CS MAP (21st Century Skills Mapping) – istraživanje o razvoju veština za 21. veka- kritičko mišljenje, komunikacija, kreativno mišljenje, međupredmetne i međukulturalne kompetencije.

 -CIVED (Civic Education Study) – najveće do sada sprovedeno istraživanje na svetskom nivou o građanskom obrazovanju, domenu demokratije, građanstva, nacionalnog identiteta, socijalne kohezije i različitosti.

-SITES (Second Information Technology in Education Study) – istraživanje o informaciono-komnikaciono-tehnološkim kompetencijama učenika i njihovim upotrebama u oblasti matematike i nauke.

-TEDS-M (Teacher Education and Development Study in Mathematics) – istraživanje o nastavnim programima i usavršavanjima nastavnika matematike širom sveta.

Mapa zemalja širom sveta koje učestvuju u međunarodnim istraživanjima

Pilot istraživanje ICCS 2022

 Jedan od koraka u okviru ICCS 2022 je pilot istraživanje u kojem učestvuju:

-32 škole (jedna od njih je OŠ “J.J. Zmaj” iz Sremske Mitrovice sa dva odeljenja osmog razreda)

-65 odeljenja (odeljenja VIII-2 VIII-4)

-oko 1.400 učenika i oko 480 nastavnika

Probno istraživanje je realizovano od 16. do 30. novembra 2020. godine (u OŠ “J.J. Zmaj” testiranje će biti realizovano 20.novembra) uz poštovanje svih mera propisanim uslovima pandemije COVID -19 virusa. Školski koordinator za međunarodni projekat ICCS 2022 je Branislava Blajvaz.

Sertifikat za učešće u međunarodnom projektu ICCS 2022.

Nakon testiranja naših učenika, upitnici su poslati u Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a nakon toga prosleđeni IEA.

Rezultati probnog testiranja će nakndano biti poznati i prezentovani.

Zahvalnica za učešće u pilot projektu ICCS 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.