Da li ste čuli kako zvuči magnetno polje Zemlje?

Naučnici sa Tehničkog univerziteta u Danskoj u saradnji sa Evropskom svemirskom agencijom (ESA) i muzičarem Klaus Nilsenom omogućili su nam da „nevidljivo i neopipljivo“ magnetno polje Zemlje čujemo. Tim stručnjaka je iskoristio podatke o magnetnom polju Zemlje koje su ESA-ini Swarm sateliti sakupili tokom solarne oluje nastale 2011. godine nakon izbacivanja sunčeve baklje i konvertovali ih u zvuk.

Stanovnici Kopenhagena koji su se zadesili na Trgu Solbjerg, tokom poslednje nedelje oktobra u 8:00, 13:00 i 19:00 časova imali su priliku da prvi čuju ovaj zvuk.

Izvor: ESA

Pitate se kakav zvuk su čuli?

Ako vam zatreba muzička pozadina za plašenje dece ili Noć veštica, potražite na  youtube-u zvuke magnetnog polja Zemlje tokom solarne oluje. Zveckanje, pucketanje, lomljava i buka su reči kojima se može opisati zastrašujući zvuk magnetnog polja u ovom slučaju. Muzičari bi ga opisali kao složen ton, različitih frekvencija.

Poslušajte kako zvuči magnetno polje Zemlje

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2022/10/Bringing_Earth_s_magnetic_rumble_to_Copenhagen#.Y6x4KOnbcPg.link

Pre zvuka magnetnog polja tokom solarne oluje, istraživači su snimili zvuk solarnog vetra, koji uzrokuje stalan protok naelektrisanih čestica i magnetni talas koji kada se pretvori u zvuk daje dubok muzički ton, dakle ton niske frekvencije. Takođe, ovo nije prvi put da su naučnici konvertovali magnetne signale u zvuk i na taj način „čuli“ nešto što ne proizvodi zvuk, naime već postoje zvukovi crne rupe i magnetnog polja Jupiterovog satelita Ganimeda.

Magnetosfera, tj. Zemljino magnetno polje predstavlja dinamički „balon“ koji omogućava čovekov opstanak na planeti. Potiče od kretanja pregrejanog tečnog gvožđa i drugih metala koji se nalaze u spoljašnjem delu Zemljiog jezgra. Kao i voda u okeanima, i tečni metali u jezgru imaju svoje struje koje se kreću usled toplote jezgra i Zemljine rotacije. Sporo kretaje tečnih metala koji nose različite količine pozitivnog i negativnog naelektrisanja stvaraju električne struje, dok promena struje stvara magnetno polje. Zbog ovoga Zemlju smatramo velikim elektromagnetom. Magnetni polovi Zemlje se ne podudaraju sa geografskim polovima, a njihov položaj se menja tokom vremena. Interesovanje savremenih naučnika okupirano je praćenjem i otkrivanjem uzroka promena jačine magnetnog polja i položaja magnetnih polova. Evropska svemirska agencija je 2013. godne lansirala tri satelita koji prate promene magnetnog polja.

Izvor: ESA

Dosadašnja slika o magnetnom polju za koje znamo da nam pomaže da se orjentišemo u prostoru pomoću kompasa, štiti nas od kosmičkog zračenja i naleta naelektrisanih čestica tokom solarnih vetrova, ali nam daje i priliku da uživamo u polarnoj svetlosti Aurori Borealis i Aurori Australis upotpunjena je njegovim zvukom.

Izvor: ESA

Leave a Reply

Your email address will not be published.