IMO SAMIT DOBRIH IDEJA 2020

Poslednja četvrtina školske 2019/20. godine stavila je naš obrazovni sistem pred velik izazov-realizaciju i razvoj nastave tj. učenja na daljinu tokom pandemije virusa COVID-19.

Prema američkoj Asocijaciji za učenje na daljinu pojam učenja na daljinu definiše se kao “dostizanje znanja i veština kroz dostavljene informacije i uputstva, primenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu”.

Kako su se realizatori nastavnog procesa snalazili tokom realizacije nastave u vanrednom stanju, da li su i sami izučavali i primenjivali nove alate, razvijali i usavršavali kretativne ideje i nesvesno radili na svom stručnom usavršavanju govore mnogobrojna istraživanja koja su pokrenuta u ovom period.

Institut za moderno obrazovanje je krajem avgusta 2020. godine skupio velik broj entuzijasta-nastavnika koji su bili voljni da podele stečena znanja i iskustva I kreira program aktivnosti koji će pomoći nastavnicima da pronađu nove ideje unaprede svoj način rada kako u online i hibridnoj nastavi. Rezultat je  bio IMO samit dobrih ideja 2020.

Slika preuzeta sa sajta www.institut.edu.rs

Samit dobrih ideja je predstavljen kao trodnevna obuka nastavnika održana od 04.-06. septembra 2020. godine u novim uslovima – online, u vidu celodnevnih vebinara koji su sastavljeni od predavanja koja su edukatori snimili u svojim domovima.

Slika preuzeta sa sajta www.institut.edu.rs

Kao jedan od predavača na IMO samitu dobrih ideja, dobila sam svojih “5 minuta online slave” i mogućnost da sa kolegama podelim stečeno znanje, iskustvo i ideje za korišćenje aplikacije Wordwall realizujući predavanje “Tri klika do Interaktivne igre koju možete igrati na više načina”.

Wordwall se može koristiti za kreiranje interaktivnih i štampanih aktivnosti. Većina šablona dostupna je obe verzije.

Interaktivni sadržaji mogu se igrati na bilo kom uređaju sa pristupom internetu, poput računara, tableta, telefona ili interaktivne table za pisanje. Mogu se igrati individualno od strane učenika ili pred razredom uz vođstvo nastavnika sa učenicima koji se smenjuju.

Radne listove možete direktno odštampati ili preuzeti kao PDF datoteke, oni se mogu koristiti kao prateći materijali interaktivnim ili kao samostalne aktivnosti.

Više o samom alatu možete pročitati na stranici radioactivedragons.rs/

Pripremajući se za predavanje, nesvesno sam svoja predavanja unapredila izučavajući aplikaciju ZOOM i delimično se pripremila za hibridnu nastavu koja nas čeka od septembra školske 2020/21. godine

…a koliko će nam sve aplikacije, alati, kreativnost I trud pomoći da decu zainteresujemo za nov način nastave ostaje da vidimo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.