RADIJACIJA -primer dobre prakse-

Osnovna škola „Jovan Jovanović Zmaj“ je tokom školske 2017/18. godine učestvovala u projektu British Council-a i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  „Škole za 21. vek“.  Deset škola koje su učestvovale u projektu imale su zadatak da osmisle projekte u kojima će implementirati kritičko mišljenje, digitalnu pismenost i nerutinske probleme u svoje učionice. Iako se na razvoju kritičkog mišljenja insistira već dugi niz godina, osmisliti čas gde učenici postaju kritički mislioci i dalje je velik zalogaj za mnoge predavače. Realizacija takvog časa ili čitave nastavne oblasti zahteva dobru pripremu nastavnika, detaljno planiranje svakog segmenta rada, i nastavnika sa puno entuzijazma. U okviru školskog projekta „How do I see the Earth“ realizovano je 13 oglednih časova, sa učenicima od drugog do osmog razreda.

Priča o radijaciji i korišćenju nuklearne energije, za učenike osnovne škole započinje na kraju osmog razreda u okviru teme „Elementi atomske i nuklearne fizike“, međutim malo nastavnih jedinica/časova je u nastavnom planu posvećeno ovoj tematici. Kada se započne priča o radijaciji, mnogo je veći broj pitanja na koje učenici traže odgovor, od broja minuta koje provedete sa njima u učionici…

11. marta se navršilo sedam godina od nuklearne katastrofe u Fukušimi. Tom prilikom učenici osmog razreda su zajedno sa nastavnikom odgledali dokumentarni film Fukushima Nuclear Disaster (National Geography).

Ideja kojom sam se vodila u realizaciji teme o nuklearnoj energiji bila je da „pustim“ učenike da je sami istraže, pronađu odgovore na neka pitanja, ali i da dođu sa nekim novim pitanjima i sami formiraju svoj stav o lošim stranama i benefitu korišćenja nuklearne energije.

Učenike sam podelila u četiri grupe, svaka grupa je imala tačno definisanu oblast istraživanja, pri čemu sam im podelila elektronski materijal za istraživanje, tekstovima prilagođenim njihovom uzrastu, linkovima sa različitim tekstovima i video primerima, ali i pitanjima na koje su morali da pronađu odgovor u svom istraživanju. Kao jedan vid slobode, ostavila sam im mogućnost da i sami pretražuju internet ali da vode računa o relevantnim sajtovima i izvorima informacija.

Prva grupa učenika je imala zadatak da istraži nuklearne elektrane. U okviru ovog istraživanja, učenici su se upoznali sa načinom funkcionisanja same elektrane, istorijatom korišćenja nuklearne energije, statističkim podacima o broju nuklearnih elektrana u svetu i korišćenju nuklearne energije, kao jednog od značajnijih energetskih izvora (statistički podaci iz 2016. I 2017. godine).

Druga grupa učenika je za zadatak imala da nas upozna sa nuklearnom elektranom Fukušima, da detaljno istraži događaj nuklearne katastrofe u Fukušimi, da nas sprovede kroz najznačajnija dešavanja tokom katastrofe, da nas upozna sa nivoom radijacije tokom katastrofe, nakon katastrofe i posledicama koje je katastrofa ostavila po životnu sredinu.

Treća grupa učenika je imala zadatak da se upozna sa pojmom jonizujuće radijacije (pojmovima prirodnog i veštačkog zračenja, α, β, γ-raspadom) i posledicama velike izloženosti radijaciji.

Četvrta grupa je imala zadatak da pokaže benefit korišćenja radijacije u  medicini, tokom dijagnostike i terapije bolesti, i da nam pokaže značaj i moguće načine zaštite od radijacije.

Tokom svog istraživanja učenici su dolazili na konsultacije i povremeno su prezentovali informacije do kojih su dolazili tokom istraživanja.

Nakon više od mesec dana rada na istraživanju sve četiri grupe su se sastale i u okviru dvočasa posvećenog temi „Radijacija“ prezentovali svoja istraživanja, diskutovali o ovoj temi i izveli zaključak o radijaciji i nuklearnoj energiji.

Tokom diskusije  istakli su činjenicu  da je radijacija sastavni deo savremenog života, da moramo što bolje da se upoznamo sa njenim delovanjem, mogućim katastrofama, posledicama njenog delovanja, da bi ne bi došlo do širenja panike tokom mogućih katastrofa, da bi znali da se ponašamo u takvim situacijama i da bi podigli svet ljudi o uticaju radijacije na živi svet.

Prezentaciju koju su učenici napravili na kraju istraživanja i snimak dvočasa posvećenog ovoj temi možete videti u prilogu.

Klikni da pogledaš video

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”1″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.