“Spasimo našu planetu”

Pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Francuske i Francuskog instituta u Beogradu i ove godine je organizovan konkurs “Ruka u testu” pod nazivom “Spasimo našu planetu”.

Preko 100 učenika Zmajeve škole učestvovalo je u projektu “How do I see Earth” kroz koji su dali svoj doprinos budjenju svesti o očuvanju životne sredine. Kroz rad na projektu učenici su mogli da sagledaju svoje svkodnevne navike koje utiču na zagađenje životne sredine, ali isto tako da daju svoje mišljenje i moguća rešenje problema koji su stavljeni pred njih. Najmlađi su se bavili reciklažom, zdravom hranom i vodom, dok su stariji rešavali probleme hemijskog zagađenja, upotrebe nafte, obnovljivih izvora energije i radijacije.

Učenici osmog razreda, dali su svoj doprinos projektu organizovanjem debate o radijaciji. Podeljeni u četiri grupe, osmaci su imali mesec dana za istraživanje osnovnih pojmova koji se vezuju za radijaciju, rada nuklearnih elektrana, scenarija nuklearnih incidenata koje smo do sada imali u savremenoj istoriji i posledicama nuklearnih incidenata. Nakon toga, organizovana je debata na kojoj smo došli do zaključka da je upotreba nuklearne  energije sastavni deo života sadašnjice i da što bolje treba da je upoznamo i širimo svest o dobrim i lošim stranama njene upotrebe da bi sprečili ili smanjili moguće posledice.

12.12.2018. na Francuskom institutu najmlađi učenici su ispred OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” primili priznanje za svoj rad na projektu. Ovom prilikom je na Institutu organizovano predstavljanje projekata i radionice za decu.

Fotografija sa dodele priznanja konkursa “Spasimo našu planetu”

Leave a Reply

Your email address will not be published.