eTwinning oznaka kvaliteta za projekat “Are we mobile phone addicts?”

Učiteljima i nastavicima OŠ “Jovan Jovanović Zmaj”, u petak, 6. septembra 2019. godine, na eTvining godišnjoj konferenciji, uručeni su sertifikati sa nacionalnim oznakama kvaliteta za projekte realizovane tokom protekle školske godine.

Zahvaljujući aktivnostima na eTvining platformi tokom 2018/2019. među 380 prijavljenih i 309 nagrađenih pojedinaca našle su se Jelena Radivojević, Slađana Novotni, Lidija Foks, Vesna Stanković, Branislava Blajvaz i Sonja Tucaković.

Nagrađeni Zmajevci

Branislava Blajvaz, autor projekta “Are we mobile phone addicts?” je primila nagradu zajedno sa svojom eTwinning partnerkom Milicom Šijakov.

Partnerke na projektu “Are we mobile phone addicts?” Branislava Blajvaz i Milica Šijakov

Osim sertifikata, uručene su im i vredne nagrade koje će im pomoći u daljoj realizaciji nastave i povezivanju sa drugim školama u kreiranju sadržaja za savremeno obrazovanje učenika.

Autorka projekta “Are we mobile phone addicts?”

Ovogodišnja konferencija bila je posvećena razvoju, primeni i praćenju međupredmetnih kompetencija, kao i osmišljavanju programa koji će razvijati ključne kompetencije kod učenika, kao što su logičko kritičko razmišljanje, digitalna pismenost i kompetencije za celoživotno učenje.

Učesnici konferencije Razvijanje ključnih kompetencija putem eTwinning projekata
Oznaka kvaliteta za projekat “Are w mobile phone addicts?”

Leave a Reply

Your email address will not be published.