Magična formula-magični trougao

Od svih prirodnih nauka koje se izučavaju u osnovnoj školi, najveći strah deca imaju od fizike. Možda, zato što je jedan deo nastave posvećen pojmovima koji su nevidljivi-zračenje, energija, gravitacija koju neposredno mogu osetiti, ipak je  sve to teško objasniti.

U težnji da na samom početku razbijem mit o „teškim formulama“ u fizici, pripremila sam „drugačiji čas“, na kojem su učenici kroz igre memorije i primere iz stvarnog  života definisali ravnomerno pravolinijsko kretanje i  sami napravili prve formule.

Podeljeni u grupe, učenici su imali tri aktvnosti sa istim ciljem-stići do prve formule iz fizike! 

Kroz prvu quizlet igru-spajanje pojmova i kartice memorije, učenici su povezivali pojmove kretanje, pravolinijsko kretanje, ravnomerno kretanje i na samom kraju su trebali da zaključe šta je ravnomerno pravolinijsko kretanje.

Druga i treća aktivnost vodile su ka stvaranju prve formule-formule za brzinu, pređeni put ili vreme kod ravnomernog pravolinijskog kretanja. Kroz brojne vrednosti pređenog puta, odgovarajućeg vremena kretanja ili brzine i matematičkih operacija učenici su imali zadatak na pronađu vezu između pomenutih fizičkih veličina. Nakon povezivanja brojnih vrednosti, matematičkog zapisa izraza za brzinu tela, pređeni put I vreme kretanja, učenici su svakoj brojnoj vrednosti pridružili odgovarajuće slovo-oznaku fizičke veličine.

Na ovaj način učenici su sami napravili prve formule iz fizike.

Poslednja aktivnost na času, bila je formiranje magičnog trougla-male pomoći za učenje prvih formula.

 

 

 

 

Većina formula koje se uče u šestom razredu, može da se napravi preko magičnog trougla.

Naučili smo prve formule bez straha I sa osmehom na licu. Atmosferu sa časa možete pogledati na damo linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published.