Matematika u fizici/ fizika u matematici MꓵF -primer dobre prakse-

Neraskidiva veza matematike i fizike je predmet proučavanja mnogih filozofa, matematičara i fizičara još od antičkog vremena. Generalno gledano, matematika je već opisana kao „ osnovni alat“ koji koristi fizika, dok je fizika okarakterisana  kao „poligon na kojem se primenjuju i produbljuju pojmovi koji su uvedeni u matematici “.

“The miracle of the appropriateness of the language of mathematics for the formulation of the laws of physics is a wonderful gift which we neither understand nor deserve.” – Eugene Wigner, physicist

Iako se na međupredmetnoj korelaciji  insistira već godinama, osmisliti čas na kojem učenici aktivno koriste fiziku, matematiku kroz kritičko mišljenje  i pri tome im na času nije dosadno, može biti težak zadatak za predavača.

Kako oživeti korelaciju matematike i fizike?

Direktna i obrnuta proporcionalnost fizičkih veličina je tema, koja je već treću godinu za redom, polazna tačka za čas korelacije matematike i fizike u sedmom razredu  Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici.

Svake godine sebi postavljamo pitanje šta novo možemo uvesti, a da bude zabavno, da im pokaže moć fizike i matematike na  konkretnim primerima iz stvarnog života? Polazna osnova ovog časa bila je igra. Učenici su kroz kviz ponovili matematičke osnove direktne i obrnute proporcionalnosti  (funkcije koje opisuju direktnu i obrnutu proporcionalnost i značaj koeficijenta proporcionalnosti) i primenili ih na, do sada već naučene, primere iz fizike (zavisnost pređenog puta tela od vremena kretanja, zavisnost ubrzanja od mase tela…).

ucenje_u_grupama
Učenje u grupama

U drugom delu časa, učenici u grupama rešavali zadatke iz fizike, tako što su svesno upotrebljavali matematiku kao alat, odredili vrstu proporcionalnosti koja opisuje njihov zadatak, pronašli koeficijent proporcionalnosti, nacrtali grafik koji konkretno prikazuje primer njihove proporcionalnosti. Nakon završenog rada, svaka grupa je svoj zadatak poslala nastavniku putem Viber grupe, na proveru, a zatim prezentovala pred celim razredom svoje zaključke. Cilj ovog dela časa bio je prikaz direktne i obrnute proporcionalnosti kroz što veći broj primera, tj. sagledavanje iste teme iz različitih perspektiva.

Klikni da pogledaš video Digitalni čas

Poslednja aktivnost na času, bila je kodiranje micro:bit računara. Svi učenici su dobili micro:bit računare i zadatke da kodiraju brojač koraka i detektor svetlosti. Učenici koji su kodirali brojač koraka, svoj micro:bit su testirali tako što su isto rastojanje prelazili manjom i većom brzinom, a brojač je registrovao manji ili veći broj koraka. Grupe koje su imale za zadatak da kodiraju detektor svetlosti, testiranje su izvele pomoću lampe na mobilnom telefonu. Kada je izvor svetlosti-lampa bila bliža micro:bit računaru, na panelu micro:bit-a se palio veći broj dioda, u nedostatku svetlosti situacija je bila obrnuta.

coding
Kodiranje micro: bit računara

Pripremajući jedan ovakav čas vodili smo se činjenicom da aktivna nastava, nastava u koju je uključeno kritičko mišljenje i ICT, nije nastava samo za napredne učenike, već treba kreirati različite aktivnosti u kojima će se pronaći  svi učenici .

Oduševljenost učenika primenom direktne i obrnute proporcionalnosti na kodiranje micro:bit računara nije se mogla sakriti. Vodeći se time, evaluaciju časa smo uradili tako što smo učenicima zadali da koridaju svoje raspoloženje tj. da kodiraju „smajlic“ ili „tužić“.

Povratna informacija je bila pun pogodak 🙂

Čas je realizovan sa koleginicom Milicom Kobaš.

milica_kobaš
Milica Kobaš, prof. matematike

Milica Kobaš diplomirala je matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno predaje matematiku u Osnovnoj školi „Jovan Jovanović Zmaj” u Sremskoj Mitrovici, gde radi u odeljenjima od petog do osmog razreda. Kroz rad sa talentovanom decom osvojila je mnoge republičke i međunarodne nagrade, zbog čega je više puta nagrađivana Svetosavskom poveljom. Učestvovala je u projektu „Škole za 21. vek”, u organizaciji Britanskog saveta i Ministarstva prosvete. Koordinator je u Timu za internet prezentaciju i promociju škole.

Slike preuzete sa: www.momjunction.comwww.microbit.org

Citat preuzet sa: www.azquotes.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.