Koliko su nam deca zavisna od mobilnog telefona?

Tokom relalizacije projekta „Are we mobile phone addicts?“ učesnici su odgovarali na anketna pitanja na osnovu kojih smo mogli formirati zaključke o njihovim navikama i aktivnostima vezanim za mobilni telefon i digitalne tehnologije.

U anketi je učestvovalo 87 učenika koji su realizovali projekat. Pogledajte odgovore…

Koliko ga koriste za komunikaciju a koliko za život unutar socijalnih mreža?
Da li će uvođenje digitalnih tehnologija i uključivanje mobilnih telefona u nastavni proces onda zaista poboljšati kvalitet istog ili ne?
Mala je razlika između jeste i nije…
Ovo je definitivno zabrinjavajuć podatak!
Dakle, mobilni telefon nije sredstvo za komunikaciju što mu je bila prvobina namena.
Iako je većinski odgovor manje od 1 sata, procenat odgovora oko 3sata i oko 5 sati zajedno je većinski procenat u ukupnom istraživanju…
Bez mobilnog telefona ne idemo nigde i ne realizujemo ni jednu aktivnost u našem životu…
Prethodna dva pitanja su postavljena učenicima nakon školskog dana provedenog bez mobilnog telefona. Odgovori bi mogli biti dobra polazna osnova za sledeće istraživanje.
…a možda još uvek ima nade …
Da li mobilni telefon ne utiča na našu koncentraciju?

Na kraju, možemo sebi , kao realizatorima nastavnog procesa, učesnicima u obrazovanju i vaspitanju generacija koje tek dolaze postaviti pitanje, da li mi dobrim delom učestvujemo u formiranju osoba koje će biti zavisne od mobilnog telefona boreći se za uvođenje IKT tehnologija i digitalizacije nastavnog procesa? Razmislite o tome…

Leave a Reply

Your email address will not be published.